V České republice bude v následujících dvou letech postupně ukončeno současné bezplatné pozemní televizní vysílání ve standardu DVB-T a nahrazeno bezplatným pozemním vysíláním ve standardu DVB-T2/HEVC.
Pokud pro příjem televizního vysílání na kterémkoli ze svých televizorů používáte klasickou anténu, pak se vás přechod týká.
Jestliže televizní vysílání sledujete výhradně přes placené televizní služby, jako kabelovou televizi, satelitní televizi nebo vysílání přes internet, pak přechod nemusíte řešit.
První DVB-T vysílače se začnou definitivně vypínat 27. listopadu 2019 (kanály České televize v Praze), poslední budou vypnuty 29. června 2020 (kanály Multiplexu 3 ve Valašských Kloboucích). Od 30. června 2020 tedy nikde nebude možné chytit žádné vysílání v současném standardu DVB-T, ale již jen v novém DVB-T2.

BDKCH je na příjem nového pozemního vysílání již připraveno. Pokud by nastaly v průběhu přechodu na nový vysílací standard jakékoli problémy, budou operativně řešeny.

Harmonogram oprav – opravy budou probíhat ve 3 etapách:
I. etapa: 1.8. – 3.8.2018 – opravy v prostoru sjezdové rampy a stání
G1/G2-C3 – C8 + celé 2PP nebude po tuto dobu přístupné z důvodu uzavření sjezdové rampy
II. etapa: 4.8. – 17.8.2019 – část A objektu 1PP+2PP – od vnitřní rampy k ul. Šternovská
III. etapa: 18.8. – 31.8.2019 – část B objektu 1PP+2PP – od vnitřní rampy k výjezdu do ul. Divišovská
Schéma s vyznačením jednotlivých etap naleznete na nástěnkách domu.
Pracovní doba dodavatele byla po dohodě stanovena:
• Po – Pá – 8:00 – 18:00 hod.
• So – Ne – 10:00 – 16:00 hod.

Vážení členové družstva,
dáváme vám na vědomí, že v termínu od 17.6.2019 do 31.8.2019 budou probíhat stavební práce na dokončení dlouhodobě plánovaných oprav a rekonstrukcí vnějších částí budov. Dále od 1.8.2019 bude zahájena sanace trhlin ve stropní konstrukci železobetonové desky – podlahy garáží 1PP, v celé ploše objektu SO04.
Harmonogram prací:
opravy štítové stěny SO01AA a průčelí SO04AA – 17.6.2019 – 25.7.2019
oprava terasy mezi objekty SO05/06 – 1.7.2019 – 31.8.2019
sanace trhlin garáží SO04 – 1.8.2019 – 31.8.2019

Pracovní doba dodavatele pro vnější opravy byla stanovena:
Po – Pá – 8:00 – 18:00 hod. /So – Ne – 9:00 – 17:00 hod.
Omlouváme se za vzniklé komplikace související s opravami. Počítejte prosím, stejně jako v minulých letech, s částečným omezením – např.při výjezdech z garáže, příjezd/výjezd z Divišovské a se zvýšenou hlučností a prašností.

Představenstvo BDKCH