harmonogram další etapy výstavby. Výstavba bytových domů C a D bude zahájena dne 1.8.2021.
Objekt C:

 1. výkop stavební jámy na úroveň pro vrtání pilot – 30.11.2021
 2. dokončení základové desky – 31.03.2022
 3. dokončení nosných konstrukcí 7.NP – 31.12.2022
 4. dokončení přípojek splaškové a dešťové kanalizace – 31.10.2022
 5. dokončení realizace fasády – 30.05.2023
 6. dokončení areálových chodníků a rozprostření ornice – 30.06.2023
 7. dokončení díla – 30.08.2023

objekt D:

 1. výkop stavební jámy na úroveň pro vrtání pilot – 30.11.2021
 2. dokončení základové desky – 31.01.2022
 3. dokončení nosných konstrukcí 7.NP – 31.06.2022
 4. dokončení přípojek splaškové a dešťové kanalizace – 31.10.2022
 5. dokončení realizace fasády – 30.05.2023
 6. dokončení areálových chodníků a rozprostření ornice – 30.06.2023
 7. dokončení díla – 30.08.2023

Vážení,

22. jednání Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí ZMČ Praha 11, se uskuteční v zasedací místnosti C budovy ÚMČ Praha 11 ve čtvrtek 27.05.2021 od 17:30 hodin. Do programu jednání je zařazeno projednání Novostavby OS Chodovec – architektonická studie a výsledky veřejného představení záměru, od 19.00 – 20.15hod.
https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/uzemni-rozvoj-a-regenerace/zamery-na-jiznim-meste/23-obytny-soubor-chodovec.html. Vzhledem k současné situaci má veřejnost možnost sledovat jednání výboru prostřednictvím online přenosu, který bude zajištěn na YouTube kanálu městské části: Youtube Praha 11.

Vážení,
dáváme na vědomí, že možný termín zařazení projednání projektu OS Novostavba Praha 11 (OS Chodovec) do programu jednání Výboru pro územní rozvoj a životního prostředí, bude pravděpodobně dne 27.5.2021. Program bývá upřesněn 10 dní před termínem jednání výboru, a lze jej nalézt na webu MČ Praha 11, v sekci – pozvánky na výbory a komise.

Vážení,
společnost Moravská stavební – INVEST a.s., která připravuje v naší oblasti (mezi ulicí Mírového hnutí a našimy objekty) výstavbu bytových objektů a rodinných domů, připravila po dohodě s MČ Praha 11, prezentaci tohoto projektu ve vestibulu sportovního klubu „Jedenáctka VS“, Mírového hnutí 2385/3, a to ve dnech od pondělí 19.4.2021 do pátku 23.4.2021, v čase od 13.00 do 19.00hod..
Návštěvníci budou muset dodržovat epidemiologická nařízení v té době platná. V případě zájmu je možné si rezervovat dobu návštěvy, a to na tel.č.: 722 974 801.

Vážení,
dáváme vám tímto na vědomí informace o výstavbě obytného souboru „Blažimská“, které jsme obdrželi od společnosti Central Group a.s.. Stavební povolení pro bytové domy C a D nabylo právní moci dne 19.1.2021.
Výstavba bude zahájena stavebními pracemi pro realizaci provizorní staveništní komunikace a také přípravou staveniště pro výstavbu bytových domů a realizací části inženýrských sítí, a to i na pozemcích v blízkosti obytných budov BDKCH.
Harmonogram prací:
1/ Provizorní staveništní komunikace – termín výstavby – 15.2.2021 – květen 2021
2/ Inženýrské sítě – termín výstavby – 15.2.2021 – srpen 2021
Výstavba samotných obytných domů bude dle informací CG a.s., zahájena cca v srpnu 2021.