V poslední době byl zaznamenán zvýšený výskyt poskusů o násilné vniknutí do společných prostor některých objektů KCH. Došlo také k odzicení kol ze sklípků/koláren a volně uložených věcí v prostorách garáží. Ke zvýšenému počtu krádeží (nebo pokusů) dochází vždy spolu se zvýšenou stavební činností v našem okolí, proto prosím věnujte větší pozornost svým osobním věcem a svému okolí.

Káceny budou dřeviny rostoucí v ochranném pásmu horkovodního vedení, mj. stromořadí tvořené dřevinami Sorbus aria – jeřáb muk, rostoucí v travnatém pásu při levé straně komunikace ve směru příjezdu do obytného souboru Kulatý Chodovec. Dohromady se jedná o 22 ks stromů a 3 menší zapojené porosty o celkové ploše 34 m2. Kácení bylo investorem akce řádně oznámeno v souladu s ust. § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Po dokončení prací dojde ve vhodné agrotechnické lhůtě k obnově stromořadí na náklady investora. Vysazeno bude 18 ks stromů dřevin Acer campestre ´Elsrijk´ – javor babyka kultivar.
OŽP MČ Praha 11