datum:        13.6.2023 (úterý) v 19:00, prezence členů od 18:00
místo:          v prostorách kongresového sálu TOP hotelu Praha

Pozvánka na členskou schůzi

V případě důvodu znemožňujícího osobní účast, má člen družstva možnost písemně zmocnit (plná moc nemusí být notářsky ověřena) jiného člena nebo jinou osobu, aby jej na členské schůzi zastupovali.

Plná moc