Opravy teplovodního vedení

Vážení členové družstva, touto cestou vám dáváme na vědomí oznámení spol. Termonta a.s., o zahájení oprav na energetickém zařízení (tepelný napáječ) v ulicích Divišovská a Šternovská.

Oznámené termíny realizace:

  1. etapa – od 1.6. do 31.10.2022 – proběhne v ulici Divišovská po celé její délce (objekty 01,04,02 a 03)
  2. etapa – od 1.6. do 31.12.2023 – proběhne v ulicích Divišovská/Šternovská (k objektům 05,06 a 07)

Vzhledem k šířce záboru, počítejte s omezením parkovacích míst v ulici Divišovská.
Z důvodu opravy teplovodního vedení budou odstraněny vzrostlé dřeviny (stromy), které jsou v ochranném pásmu energetického zařízení. Po ukončení prací budou vysazeny nové stromy ve stejném počtu.