Vážení členové družstva, touto cestou vám dáváme na vědomí oznámení spol. Termonta a.s., o zahájení oprav na energetickém zařízení (tepelný napáječ) v ulicích Divišovská a Šternovská.

Oznámené termíny realizace:

  1. etapa – od 1.6. do 31.10.2022 – proběhne v ulici Divišovská po celé její délce (objekty 01,04,02 a 03)
  2. etapa – od 1.6. do 31.12.2023 – proběhne v ulicích Divišovská/Šternovská (k objektům 05,06 a 07)

Vzhledem k šířce záboru, počítejte s omezením parkovacích míst v ulici Divišovská.

Vážení,
na základě informací od spol. CG a.s., dáváme na vědomí, že dne 7.2.2022 (pondělí) v dopoledních hodinách, dojede k částečnému omezení průjezdu do/z garáže SO05 . Po dobu cca 2 hodin bude z komunikace  Šternovská, přemisťována pomocí jeřábu trafostanice na pozemek spol. CG. V dalších dnech pak budou probíhat zemní práce na pozemcích Hl.m.Prahy (3473/1 a 3468) na propojení této trafostanice. Po dobu omezení lze využít výjezd přes objekt SO06.