Zveme vás na 11. jednání Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí Zastupitelstva MČ Praha 11
Jednání výboru je veřejné, koná se ve čtvrtek 6.2. 2020 od 17:30 hodin v malém sálu Kulturního centra Zahrada, Malenická 1784/2, 148 00 Praha 11 – Chodov.
Návrh programu:
•17:30 – 17:35 Zahájení
•17:35 – 17:40 Schválení programu
•17:40 – 17:45 Kontrola a schválení zápisu z 10. jednání
•17:45 – 18:45 Obytný soubor Chodovec – architektonická studie – pokračování v projednávání bodu z 10. jednání výboru
•18:45 – 19:00 Přestávka
•19:00 – 21:00 Bytový Park Roztyly – záměr spol. YIT Stavo s.r.o.
•21:00 – 21:30 Různé – informace

V případě, že se chcete jednání výboru zúčastnit, je zapotřebí SVOU účast nahlásit nejpozději do 48 hodin před konáním tohoto jednání tajemnici výboru Ing. arch. Martině Račokové prostřednictvím e-mailové zprávy nebo telefonicky (racokovam@praha11.cz, telefon: 267902214). Účast veřejnosti na jednání výboru bez předchozího oznámení účasti je možná pouze do naplnění kapacity jednací místnosti.


Vážení členové družstva, nájemníci,
z důvodu nutnosti odečtu stavů poměrových měřidel vás tímto žádáme o zpřístupnění bytových jednotek.

I. termín odečtů – středa 8.1.2020, od 17.00 do 20.00 hod.,
II. termín odečtů – středa 22.1.2020, od 17.00 do 19.00 hod.,
Přítomnost v bytech je nutné zajistit vždy v celém časovém rozmezí.

Zpřístupnění poměrových měřidel dle čl.IX/odst.5:
Příjemce služeb je povinen umožnit přístup k poměrovým měřičům BMT, VDM, pro servis a odečet. Pro každý odečet nebo servis měřidel jsou vždy vyhlášeny dva termíny. Pokud příjemce služeb v prvním nebo druhém termínu bytový prostor nezpřístupní, je povinen dohodnout si písemně s poskytovatelem služeb, nebo rozúčtovací společností, třetí, individuální termín. Náklady s tímto třetím, individuálním termínem si hradí příjemce služeb sám hotově na místě.
V případě neumožnění odečtu ani ve 3. termínu, bude spotřeba dopočtena dle čl. III/odst. 6 a čl. V./odst.2 dohody o způsobu rozúčtování nákladů.

Odečty budou jako každoročně provádět pověření pracovníci správy areálu.
Je nezbytně nutné zajistit přístup k měřičům tak (vestavěné skříně, nábytek….), aby nedocházelo ke zdržení.
Na odečty hlášené jiným způsobem (nalepené na dveře apod.) nebude brán zřetel.

Děkujeme vám za pochopení a spolupráci.
Za Bytové družstvo Kulatý Chodovec
Petra Karafiátová