Dáváme na vědomí, že od 1.7.2021 do 31.8.2021 budou pokračovat práce na sanacích garážových konstrukcích. Ve třetí etapě se jedná o objekty SO02, SO03 a SO07A. Opravy budou probíhat v těchto termínech:
I. etapa: 1.7.2021 – 10.8.2021 – opravy v celém prostoru 1PP garáží SO02 II. etapa: 1.8.2021 – 12.8.2021 – nátěr podlahové konstrukce 1PP SO03
III. . etapa: 11.8. 2021 – 31.8.2021 – opravy v celém prostoru garáží SO07A
Pracovní doba dodavatele byla po dohodě stanovena:
• Po – Pá – 8:00 – 18:00 hod.
• So – Ne – 10:00 – 16:00 hod.
Připomínáme, že v uvedených termínech je nutné vyparkovat vozidla z garážových stání.

Z informací Pražské teplárenské o probíhajících opravách v ulici Blažimská.
Vážení odběratelé, v současné době se na obnovení dodávek tepelné energie v této lokalitě intenzivně pracuje. Děkujeme za pochopení. Začátek 18.3.2021 v 0:00 hod. Předpokládaný konec 18.3.2021 v 16:00 hod..

Vážení,
dáváme vám tímto na vědomí informace o výstavbě obytného souboru „Blažimská“, které jsme obdrželi od společnosti Central Group a.s.. Stavební povolení pro bytové domy C a D nabylo právní moci dne 19.1.2021.
Výstavba bude zahájena stavebními pracemi pro realizaci provizorní staveništní komunikace a také přípravou staveniště pro výstavbu bytových domů a realizací části inženýrských sítí, a to i na pozemcích v blízkosti obytných budov BDKCH.
Harmonogram prací:
1/ Provizorní staveništní komunikace – termín výstavby – 15.2.2021 – květen 2021
2/ Inženýrské sítě – termín výstavby – 15.2.2021 – srpen 2021
Výstavba samotných obytných domů bude dle informací CG a.s., zahájena cca v srpnu 2021.