Dáváme na vědomí, že od 1.7.2021 do 31.8.2021 budou pokračovat práce na sanacích garážových konstrukcích. Ve třetí etapě se jedná o objekty SO02, SO03 a SO07A. Opravy budou probíhat v těchto termínech:
I. etapa: 1.7.2021 – 10.8.2021 – opravy v celém prostoru 1PP garáží SO02 II. etapa: 1.8.2021 – 12.8.2021 – nátěr podlahové konstrukce 1PP SO03
III. . etapa: 11.8. 2021 – 31.8.2021 – opravy v celém prostoru garáží SO07A
Pracovní doba dodavatele byla po dohodě stanovena:
• Po – Pá – 8:00 – 18:00 hod.
• So – Ne – 10:00 – 16:00 hod.
Připomínáme, že v uvedených termínech je nutné vyparkovat vozidla z garážových stání.

Vážení,
dáváme vám tímto na vědomí informace o výstavbě obytného souboru „Blažimská“, které jsme obdrželi od společnosti Central Group a.s.. Stavební povolení pro bytové domy C a D nabylo právní moci dne 19.1.2021.
Výstavba bude zahájena stavebními pracemi pro realizaci provizorní staveništní komunikace a také přípravou staveniště pro výstavbu bytových domů a realizací části inženýrských sítí, a to i na pozemcích v blízkosti obytných budov BDKCH.
Harmonogram prací:
1/ Provizorní staveništní komunikace – termín výstavby – 15.2.2021 – květen 2021
2/ Inženýrské sítě – termín výstavby – 15.2.2021 – srpen 2021
Výstavba samotných obytných domů bude dle informací CG a.s., zahájena cca v srpnu 2021.

Vážení členové družstva, nájemníci,
s ohledem na aktuální složitou epidemiologickou situaci (COVID-19 způsobenou koronavirem SARS-CoV-2), zejména s důrazem na zdraví uživatelů bytů a pracovníků zajišťující odečet, budou odečty v tomto roce provedeny s těmito opatřeními:

 • pracovníci správy budou při odečítání stavů měřidel vybaveni – respirátory, ochrannými štíty a rukavicemi
 • budou mít k dispozici pouze jednu tužku, kterou již nebudou půjčovat k podpisu
 • v případě jakékoli pochybnosti o zdravotním stavu, se mohou rozhodnout odečet neprovést
  Dále vás prosíme o spolupráci v následujících bodech:
 • dodržení hygienických opatření při komunikaci s odečitatelem
 • v případě nemoci kteréhokoli člena rodiny nebo karantény nebude byt zpřístupněn a stav měřidel bude proveden v druhém termínu – 27.1.2021
 • každý uživatel bytu bude mít vlastní tužku k podpisu
 • budou vždy připraveny přístupy k měřidlům (odstaven nábytek apod.).
  Pokud nebude přístup zajištěn nebude moci být odečet proveden a byt bude muset být opět zpřístupněn v náhradním termínu – 27.1.2021

Kontaktní osoba – pan Kunc – 604306089
Děkujeme všem za pochopení,