BIOODPAD

Dáváme na vědomí, že došlo k ukončení smlouvy o vývozu bioodpadu, a to z důvodu opakovaného vhazování směsného odpadu do nádob určených pouze na bioodpad. Vývoz tohoto obsahu musí být objednán mimořádně a je brán (a zpoplatněn) jako směsný odpad.