Druhá etapa sanace garážových konstrukcí bude v návaznosti na informace z členské schůze 2019, probíhat v letošním roce v objektech SO01 a SO03.
Harmonogram oprav:
– objekt SO03 v termínu od 1.7.2020 do 27.7.2020
– objekt SO01 v termínu od 1.8.2020 do 31.8.2020
Bližší informace budou zveřejněny na nástěnkách domů objektů SO01 a SO03.

DIVIŠOVSKÁ 2311/2 – 20.1
DIVIŠOVSKÁ 2311/4 – 21.1
DIVIŠOVSKÁ 2311/6 – 22.1
DIVIŠOVSKÁ 2311/10 – 23.1
DIVIŠOVSKÁ 2311/8 – 24.1
Šternovská 2304/6 – 27.1
DIVIŠOVSKÁ 2306/16 – 28.1
DIVIŠOVSKÁ 2306/18 – 29.1
DIVIŠOVSKÁ 2307/12 – 3.2
DIVIŠOVSKÁ 2307/14 – 4.2
Šternovská 2310/2 – 10.2.
DIVIŠOVSKÁ 2310/1 – 11.2.
DIVIŠOVSKÁ 2310/3 – 12.2.
DIVIŠOVSKÁ 2310/5 – 13.2.
DIVIŠOVSKÁ 2310/7 – 14.2.
Šternovská 2304/4 – 24.2
DIVIŠOVSKÁ 2310/9 – 25.2
DIVIŠOVSKÁ 2305/20 – 26.2
DIVIŠOVSKÁ 2305/22 – 27.2

Vážení členové družstva, nájemníci,
z důvodu nutnosti odečtu stavů poměrových měřidel vás tímto žádáme o zpřístupnění bytových jednotek.

I. termín odečtů – středa 8.1.2020, od 17.00 do 20.00 hod.,
II. termín odečtů – středa 22.1.2020, od 17.00 do 19.00 hod.,
Přítomnost v bytech je nutné zajistit vždy v celém časovém rozmezí.

Zpřístupnění poměrových měřidel dle čl.IX/odst.5:
Příjemce služeb je povinen umožnit přístup k poměrovým měřičům BMT, VDM, pro servis a odečet. Pro každý odečet nebo servis měřidel jsou vždy vyhlášeny dva termíny. Pokud příjemce služeb v prvním nebo druhém termínu bytový prostor nezpřístupní, je povinen dohodnout si písemně s poskytovatelem služeb, nebo rozúčtovací společností, třetí, individuální termín. Náklady s tímto třetím, individuálním termínem si hradí příjemce služeb sám hotově na místě.
V případě neumožnění odečtu ani ve 3. termínu, bude spotřeba dopočtena dle čl. III/odst. 6 a čl. V./odst.2 dohody o způsobu rozúčtování nákladů.

Odečty budou jako každoročně provádět pověření pracovníci správy areálu.
Je nezbytně nutné zajistit přístup k měřičům tak (vestavěné skříně, nábytek….), aby nedocházelo ke zdržení.
Na odečty hlášené jiným způsobem (nalepené na dveře apod.) nebude brán zřetel.

Děkujeme vám za pochopení a spolupráci.
Za Bytové družstvo Kulatý Chodovec
Petra Karafiátová

Harmonogram oprav – opravy budou probíhat ve 3 etapách:
I. etapa: 1.8. – 3.8.2018 – opravy v prostoru sjezdové rampy a stání
G1/G2-C3 – C8 + celé 2PP nebude po tuto dobu přístupné z důvodu uzavření sjezdové rampy
II. etapa: 4.8. – 17.8.2019 – část A objektu 1PP+2PP – od vnitřní rampy k ul. Šternovská
III. etapa: 18.8. – 31.8.2019 – část B objektu 1PP+2PP – od vnitřní rampy k výjezdu do ul. Divišovská
Schéma s vyznačením jednotlivých etap naleznete na nástěnkách domu.
Pracovní doba dodavatele byla po dohodě stanovena:
• Po – Pá – 8:00 – 18:00 hod.
• So – Ne – 10:00 – 16:00 hod.