Termíny odečtů PM

Vážení členové družstva, nájemníci,
z důvodu nutnosti odečtu stavů poměrových měřidel vás tímto žádáme o zpřístupnění bytových jednotek.

I. termín odečtů – středa 8.1.2020, od 17.00 do 20.00 hod.,
II. termín odečtů – středa 22.1.2020, od 17.00 do 19.00 hod.,
Přítomnost v bytech je nutné zajistit vždy v celém časovém rozmezí.

Zpřístupnění poměrových měřidel dle čl.IX/odst.5:
Příjemce služeb je povinen umožnit přístup k poměrovým měřičům BMT, VDM, pro servis a odečet. Pro každý odečet nebo servis měřidel jsou vždy vyhlášeny dva termíny. Pokud příjemce služeb v prvním nebo druhém termínu bytový prostor nezpřístupní, je povinen dohodnout si písemně s poskytovatelem služeb, nebo rozúčtovací společností, třetí, individuální termín. Náklady s tímto třetím, individuálním termínem si hradí příjemce služeb sám hotově na místě.
V případě neumožnění odečtu ani ve 3. termínu, bude spotřeba dopočtena dle čl. III/odst. 6 a čl. V./odst.2 dohody o způsobu rozúčtování nákladů.

Odečty budou jako každoročně provádět pověření pracovníci správy areálu.
Je nezbytně nutné zajistit přístup k měřičům tak (vestavěné skříně, nábytek….), aby nedocházelo ke zdržení.
Na odečty hlášené jiným způsobem (nalepené na dveře apod.) nebude brán zřetel.

Děkujeme vám za pochopení a spolupráci.
Za Bytové družstvo Kulatý Chodovec
Petra Karafiátová