Odečty měřidel 2023

I. termín odečtů  –  čtvrtek  5.1.2023, od 17.00 do 20.00  hod.,
II. termín odečtů – čtvrtek 19.1.2023, od 17.00 do 20.00  hod
.,
Přítomnost v bytech je nutné zajistit vždy v celém časovém rozmezí!
Kompletní informace k odečtům jsou vyvěšeny na veřejných místech v jednotlivých domech.