Omezení parkování

Z důvodu přistavení jeřábu k umístění provizorního zastřešení na objekt SO04A bude omezeno parkování v ulici Šternovská/Blažimská. Po dobu umístění jeřábu bude možné využívat výjezd z garáží SO05/06 a SO04AB pouze malými garážovými vraty.