Výměna bytových vodoměrů

bude probíhat od 13.9.2021 do 22.9.2021. Bližší informace jsou pro každý dům vyvěšeny na vchodových dveří domů.