Výhledy Chodovec

Dáváme na vědomí, že v termínu od 12.5.2021 do 19.5.2021, bude na parkovišti za objektem SO07 probíhat výstavba staveništní vodovodní přípojky.