Odečty měřidel

Vážení členové družstva, nájemníci,
s ohledem na aktuální složitou epidemiologickou situaci (COVID-19 způsobenou koronavirem SARS-CoV-2), zejména s důrazem na zdraví uživatelů bytů a pracovníků zajišťující odečet, budou odečty v tomto roce provedeny s těmito opatřeními:

 • pracovníci správy budou při odečítání stavů měřidel vybaveni – respirátory, ochrannými štíty a rukavicemi
 • budou mít k dispozici pouze jednu tužku, kterou již nebudou půjčovat k podpisu
 • v případě jakékoli pochybnosti o zdravotním stavu, se mohou rozhodnout odečet neprovést
  Dále vás prosíme o spolupráci v následujících bodech:
 • dodržení hygienických opatření při komunikaci s odečitatelem
 • v případě nemoci kteréhokoli člena rodiny nebo karantény nebude byt zpřístupněn a stav měřidel bude proveden v druhém termínu – 27.1.2021
 • každý uživatel bytu bude mít vlastní tužku k podpisu
 • budou vždy připraveny přístupy k měřidlům (odstaven nábytek apod.).
  Pokud nebude přístup zajištěn nebude moci být odečet proveden a byt bude muset být opět zpřístupněn v náhradním termínu – 27.1.2021

Kontaktní osoba – pan Kunc – 604306089
Děkujeme všem za pochopení,