Zpřístupnění bytů

Vážení členové bytového družstva,
obracíme se na vás tímto se žádostí o zpřístupnění bytů, a to ze dvou důvodů.
Ad1/ Reagujeme na nutnost nastavení jednotlivých předávacích stanic v návaznosti na výměnu regulačních patních ventilů Ballorex.
V návaznosti na plošnou výměnu regulačních patních ventilů, je nyní nezbytné otopné soustavy hydraulicky vyvážit. V praxi to znamená, že se musí všechny předávací bytové stanice Loghoterm jednotlivě nově nastavit na základě výpočtů vycházejících z vypracované projektové dokumentace.
Ad2/ V návaznosti na rozhodnutí členské schůze vám předkládáme k podpisu schválenou verzi Dohody o způsobu rozúčtování nákladů na služby.
V reakci na změny v legislativě vám byl na členské schůzi 2017 předložen návrh pravidel pro rozúčtování nákladů (k dispozici stále k nahlédnutí na webu družstva), tento byl členskou schůzí schválen, a nyní vám schválenou verzi dohody předkládáme k podpisu.
Zvoleným způsobem organizace, tedy spojením nezbytného vyvážení jednotlivých bytových stanic v bytech, spolu s předložením výše uvedené dohody k podpisu, jsme se snažili především o časovou úsporu a omezení nutnosti dostavit se osobně k podpisu dohody do kanceláře.
Organizace:

Termíny pro jednotlivé objekty:
SO02,03,07 (Divišovská 12,14,16,18,20,22)– 6. 12. 2017 od 17.00 – 20.00
SO04 (Divišovská 1,3,5,7,9, Šternovská 2) – 7. 12. 2017 – 17.00 – 20.00
SO01 (Divišovská 2,4,6,8,10) – 11. 12. 2017 – 17.00 – 20.00
SO05,06 Šternovská 4,6) – 12. 12. 2017 – 17.00 – 20.00 (+možný náhradní termín)

Dále:
Pro každý objekt jsou určeni vždy dva pracovníci správy družstva (časová úspora).
Z vaší strany je nezbytné – zajistit přístup k bytové stanici, dále si připravit občanský průkaz k ověření před samotným podpisem, zkontrolovat identifikační údaje v hlavičce dohody.
Dohody jsou již ze strany družstva podepsány, tedy po podpisu vám jedno paré zůstává.
S textem smlouvy, pokud jste se ještě neseznámili, můžete tak učinit na webových stránkách družstva.
V případě nepřítomnosti v uvedeném termínu pro váš objekt, je možné využít náhradního termínu dne 12. 12. 2017.
Pokud nedojde k podpisu dohody ve vyhlášeném termínu, je nutné se dostavit osobně k podpisu do kanceláře družstva do 31. 12. 2017.
Za představenstvo BKDCH
Petra Karafiátová