Opravy zateplení štítových stěn

Vážení členové družstva,
jak jsme vás informovali na členské schůzi dne 6.6.2017, budeme zahajovat II. etapu oprav štítových stěn.
Práce na opravách budou zahájeny dne 15.6.2017 na štítových stěnách SO01AB a SO04AB.
Opravy budou probíhat organizačně stejně jako v minulém roce.
Pracovní doba Po-Pá – 8.00 – 19.00 hod., Sobota – 9.00 – 17.00 hod.
Opravy by neměly ve větší míře narušit běžný provoz našeho sídliště. Počítat ovšem musíme se zvýšenou hlučností a prašností během dne.
Děkujeme za pochopení
Představenstvo BDKCH