Pozvánka na členskou schůzi

Představenstvo Bytového družstva Kulatý Chodovec,se sídlem Praha 11 – Chodov, Divišovská 2305/24, PSČ 149 00,
IČ: 264 53 592,svolává dle čl.15 odst.2 stanov členskou schůzi bytového družstva

datum konání:
5. 6. 2019 (středa), v 19:00 hodin, prezence členů od 18:00 hod.

místo konání:
v prostorách Pivovarské restaurace TOP hotelu Praha, Blažimská 1781/4, Praha 11

program jednání:

1. zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. volba orgánů členské schůze
3. informace o členské základně ke dni konání členské schůze
4. schválení účetní závěrky za rok 2018
5. volba členů orgánů družstva
6. různé (informace o výstavbě v okolí, opravách společných částí budov, další…)
7. diskuse, závěr

Petra Karafiátová
předseda představenstva, v.r.

Pokud se nebudet moci zúčastnit, prosíme o udělení plné moci