SO02 dodávka TUV

V objektu SO02 – Divišovká 12,14 došlo po zásahu Pražské teplárnské k zavzdušnění otopné soustavy. V bytech, kde neteče teplá voda, je nutné odvzdušnění systému TUV ve stoupačkách.