Výstavba propojovacího chodníku

Od 1. 5. 2023 do 21. 5. 2023 bude na pozemcích 3468, 3473/1 v k.ú. Chodov probíhat výstavba chodníku propojujícího Obytný soubor Výhledy Chodovec s ulicí Šternovská – situace je vyvěšena na nástěnkách domů.
Během této realizace může dojít k částečnému omezení, a to např. z důvodu nájezdu staveništní techniky, v rozsahu max. pár desítek min..