Mimořádné úhrady anuit

POZOR!! Připomínáme blížící se termín možné mimořádné úhrady majetkové účasti.

Termín pro písemné oznámení zamýšlené úhrady do 20.8.2018.
Nejzazší termín pro úhradu (připsání na účet družstva) do 31.8.2018.
Správný postup:
1/ Oznámení o splacení celkové výše majektové účasti/částečného splacení majetkové účasti člena družstva písemnou formou, např.:

Anna Nováková
Divišovská …../…
dne:…………………

Věc: Oznámení o splacení majetkové účasti na hypotéce k bytu č…….., na adrese…….., VS………
Oznamuji Vám tímto, že dne …….. byla převedena z bankovního účtu č. …………… částka ve výši  ……….. jako doplatek/částečná úhrada majetkové účasti na hypotéce družstva.
2/ Převedení oznámené finanční částky na  bankovní účet družstva 51-1369520297/0100, , pod VS bytu, v poznámce bude uvedeno, že se jedná o celkovou/částečnou úhradu majetkové účasti/anuity.