Vážení členové družstva,
v návaznosti na informace, které zazněly na letošní členské schůzi ohledně plánovaných oprav budov, si vás tímto dovolujeme informovat o termínu zahájení rekonstrukce meziobjektových teras – SO04 a SO01. Rekonstrukcí teras tak plynule navazujeme na ukončené opravy štítových stěn domů SO04A a SO01A.
Z čistě praktických důvodů bylo rozhodnuto o zahájení rekonstrukce obou teras v letošním roce proto, abychom za rok nemuseli opět zatěžovat naši hlavní příjezdovou komunikaci stavebními pracemi.
V průběhu bouracích prací (10-14 dní), je nutné počítat se zvýšenou hlučností a provozem v ulici Divišovská při vývozu suti.
Děkujeme za pochopení a trpělivost

Termín zahájení rekonstrukce – 29. 8. 2017, celková doba realizace 6-7 týdnů.

Vážení členové družstva,
jak jsme vás informovali na členské schůzi dne 6.6.2017, budeme zahajovat II. etapu oprav štítových stěn.
Práce na opravách budou zahájeny dne 15.6.2017 na štítových stěnách SO01AB a SO04AB.
Opravy budou probíhat organizačně stejně jako v minulém roce.
Pracovní doba Po-Pá – 8.00 – 19.00 hod., Sobota – 9.00 – 17.00 hod.
Opravy by neměly ve větší míře narušit běžný provoz našeho sídliště. Počítat ovšem musíme se zvýšenou hlučností a prašností během dne.
Děkujeme za pochopení
Představenstvo BDKCH

Vážení členové družstva, nájemníci,
tímto vás informujeme, že v týdnu od 27.2.2017 do 3.3.2017 bude probíhat výměna vodoměrů a s tím bude spojen i druhý termín odečtu stavu poměrových měřidel. Výzvy ke zpřístupnění bytů jsou vyvěšeny na veřejných místech v domech (včetně tel.spojení na technika).
Připomínáme, že je nutné předem zajistit přístup k bytovému jádru.
Přidáváme přehled termínů pro všechny domy:
Divišovská 2311/2 27.2.2017 8.30-10.30
Divišovská 2311/4 27.2.2017 10.30-12.30
Divišovská 2311/6 27.2.2017 14.00-16.00
Divišovská 2311/8 28.2.2017 8.00-9.30
Divišovská 2311/10 27.2.2017 16.00-18.00
Divišovská 2307/12 28.2.2017 9.30-11.00
Divišovská 2307/14 28.2.2017 11.00-12.30
Divišovská 2306/16 28.2.2017 14.00-15.30
Divišovská 2306/18 28.2.2017 15.30-17.00
Divišovská 2310/1 1.3.2017 8.00-10.00
Divišovská 2310/3 1.3.2017 10.00-12.00
Divišovská 2310/5 1.3.2017 13.30-15.30
Divišovská 2310/7 28.2.2017 17.00-18.30
Divišovská 2310/9 2.3.2017 16.30-18.30
Divišovská 2305/20 2.3.2017 15.00-16.30
Divišovská 2305/22 2.3.2017 13.30-15.00
Šternovská 2310/2 1.3.2017 15.30-17.30
Šternovská 2304/4 2.3.2017 8.00-10.00
Šternovská 2304/6 2.3.2017 10.00-12.00