Informace k mimořádné splátce úvěru u Hypoteční banky

Vážení členové družstva,
v říjnu 2013 končí další pětileté fixační období garantované Hypoteční bankou s úrokovou sazbou 5,15 % p.a..  K tomuto datu bude možno  uhradit mimořádnou  splátkou  část čerpaného úvěru.

Členové bytového družstva tedy mají možnost doplatit zbývající anuitu  na jednotlivé byty, nebo pouze splatit její část, dle svých možností.
Upozorňuji, že splacení celkové výše anuity, neznamená převod bytové jednotky do osobního vlastnictví.  Byty zůstávají stále v družstevním vlastnictví až do roku 2024 (viz. Nájemní smlouva čl.III, Smlouva o sdružení s Hl. městem Prahou).

Vzhledem k velikosti členské základny zvolilo představenstvo následující organizační postup:

  1. Finanční částky budou členem družstva převáděny na účet Bytového družstva č.: 51-1369520297/0100, pod variabilním symbolem bytu (viz smlouvy), v poznámce bude uvedeno „ úhrada anuity“.
  2. Finanční částky musí být na účtu BD u Komerční banky nejpozději do 30.8.2013.
  3. Zároveň s převodem finanční částky bude BD členem družstva informováno o mimořádné úhradě písemně ( Jméno, adresa a číslo b.j., VS, částka která byla převedena). Písemné oznámení o  převodu může být vhozeno do schránek BD, které jsou v každém domě, do 20.8.2013.

O  informace týkající se zbývající výše anuity k bytové jednotce může každý člen BD požádat pouze písemně, nebo emailem.

Vážení družstevníci a obyvatelé BDKCH,
na základě dalšího vývoje situace vám přinášíme aktuální informace o uvažovaném projektu “Obytný soubor Blažimská” společnosti Central Group (dále jen CG). Tento obytný soubor s cca 480 bytovými jednotkami by měl být situován severozápadně od našeho sídliště, tedy před domy SO-05, SO-06 a SO-07 směrem k centru města.

Od 29.7.2011 probíhá na Odboru výstavby MČ Praha 11 řádné územní řízení pod Sp. značkou OV/11/051728/Duk, které bylo na základě žádosti žadatele (CG) přerušeno v období od 30.9. do 15.11.2011, především za účelem doplnění některých požadovaných dokumentů. Oznámením MCP11/11/082402/OV/Duk ze dne 25.11.2011 bylo přerušené územní řízení obnoveno a zároveň stanoven termín nového veřejného ústního jednání na 3.1.2012 v 11:00. Toto oznámení je možné najít do 14.12. 2011 na Úřední desce MČ Praha 11 pod č.j. 916/2011.

Ve spolupráci s ostatními členy Koalice Trojmezí (www.trojmezi.info) trvale celý proces sledujeme a prostřednictvím Občanského sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice jako účastníci aktivně podáváme v jednotlivých řízeních námitky a připomínky.
Z výše uvedených důvodů jste v minulém týdnu mohli spatřit informační tabule o okolí našeho sídliště, které mají za povinnost informovat širokou veřejnost o tomto pokračujícím územním řízení. Jako občané žijící v okolí této uvažované stavby máte nyní jednu z mála možností vyjádřit svůj názor k uvažovanému projektu.
Své připomínky prosím zasílejte formou standardního dopisu k rukám paní Ivany Dukátové:

Úřad městské části Praha 11
Vážená paní Ivana Dukátová
Odbor výstavby
Vidimova 1325
149 41 Praha 415

tel.: 267 902 505
e-mail: dukatovai@p11.mepnet.cz
místnost: 131

Poslední možnost k uplatnění vašich připomínek je v den veřejného ústního jednání, tedy 3.1.2012.