Čipy je možné vyzvednout v kanceláři družstva v úředních hodinách, na základě vyplněné žádosti – formuláře jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách družstva, nebo  přímo v kanceláři BD.
Čipy se rozlišují podle přístupu na:

  • vchodový  – přístup umožňuje pouze do zádveří domu
  • garážový – přístup umožňuje do zádveří domu i garáží (garážová vrata, dveře dům-garáž)

Přístupy do prostor garáží jsou  limitovány počtem evidenčních osob (počet evidovaných osob, včetně dětí, v bytě = počet možných přístupů/čipů).
Při ztrátě a poškození čipu, nebo odhlášení evidenční osoby, je nezbytně nutné číslo ztraceného čipu odhlásit. Čísla jsou vytištěna (vyražena) na čipu a je nutné si je zaznamenat při jejich vyzvednutí!!!! Bez tohoto čísla není možné zjistit, které číslo má být z účtu vymazáno. Čísla jsou evidována na příslušnou bytovou jednotku, ne na osobu.

Jak to může dopadnout, když fotbalový klub nemá slavné jméno a tisíce fanoušků, ukazuje případ fotbalového hřiště na pražském Chodově. Dva regionální politici – bývalý starosta Prahy 11 Dalibor Mlejnský a zastupitel za ČSSD Petr Hrabal stáli u jeho prodeje tajemné firmě. Důvodem byl údajný dluh tělovýchovné jednoty, o kterém oba politici neumějí poskytnout žádné informace. Nový majitel obratem zvedl poplatky za pronájem hřiště a není jasné, zda tu fotbalisté včetně stovky dětí dohrají celou sezónu.

Více v pořadu České televize

Vážení členové bytového družstva,
v červenci 2014 jsme vás informovali o postupném rozpouštění rizikového fondu jednotlivým členům bytového družstva, z důvodu uvolnění rizikového fondu ze strany Hypoteční banky. Tyto poměrné částky rizikového fondu jsou postupně od září 2014 poukazovány i těm členům družstva, kteří dosud nemají uhrazenu majetkovou účast.
Opět tímto žádáme členy Bytového družstva, kteří neuhradili celou zbývající majetkovou účast a dosud nepožádali o vrácení části vložené do RF, aby tak učinili. Žádost s uvedením čísla bankovního účtu, je možné odeslat na emailovou adresu: brynychova@dak.cz, nebo doručit prostřednictvím schránky bytového družstva ve vchodech.

Vážení členové družstva,
chtěla bych vás tímto opět informovat, že stále stoupá počet vodovodních havárií v důsledku prasklých flexi hadiček. Pokud jste je ještě po 11-ti letech nevyměnili, tak je nevyšší čas.
Věnujte prosím obecně pozornost stavu vašeho bytu, kontrolujte přepady, přípojné hadice, připojení praček…apod.. Toto jsou nejčastější příčiny vodovodních havárií. Pokud odjíždíte, třeba i na pár dní, zavřete uzávěr vody ve stoupačkách.

Pokud doposud nejste, zvažte také pojištění bytu, nebo min.pojištění z odpovědnosti.
Prosím hlaste svá aktuální telefonní čísla, emailové adresy. Pro akutní případy, je to nezbytně nutné.