Dáváme na vědomí, že od 27.3.2023 budou zahájeny přípravné práce a geodetické činnosti pro zahájení výstavby OS Chodovec, které nepodléhají povolovacímu procesu. Jedná se o kácení dřevin, odstraňování křovin, separace, mulčování pokácených porostů, příprava staveništní dopravy, realizace inženýrských sítí. Bližší informace jsou vyvěšeny na informačních deskách domů.

Vážení členové družstva, nájemníci,

dáváme na vědomí, že v objektech BDKCH bude HZS Praha provádět kontrolu plnění povinností vyplývajících ze zákona o požární ochraně ve smyslu § 31 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Datum zahájení kontroly:  28. 2. 2023

Toto datum, je datem zahájení, kontrola bude probíhat i několik týdnů, dle možností a požadavků zástupců HZS. Přesná data pro jednotlivé domy nyní nejsou známa.

V souvislosti s kontrolou vás žádáme o splnění těchto bodů:

1. Odstraňte veškeré předměty ze společných prostor domů a také z uzavřených chodeb k bytům (SO03) – na chodbách nesmí být opravdu žádné předměty – nábytek, botníky, kola, koloběžky, kočárky, květiny, boty apod..

2. Odstraňte všechny předměty volně odložené v garážích na vašich parkovacích místech!!

Kontrolní skupina HZS Praha bude mimo jiné tyto body pečlivě  kontrolovat a  za každé nedodržení bude uložena finanční pokuta těm, u kterých bude pochybení nalezeno.

Děkujeme všem za součinnost.
Představenstvo BDKCH