Omlouváme se, ale vzhledem k velké časové náročnosti řešení současné krizové situace, budou do odvolání úřední hodiny družstva zrušeny. S provozními požadavky se jako obvykle můžete obracet na pana Kunce, paní Skotnyková vám je k dispozici každou středu od 8.00hod.. Vaše ostatní požadavky prosím zasílejte emailovou cestou, osobní jednání po předchozí dohodě je samozřejmě možné. Děkujeme za pochopení.

Dáváme na vědomí, že od 1.6.2022 do 31.8.2022 budou pokračovat práce na sanacích garážových konstrukcích. V poslední etapě se jedná o objekty SO05 a SO06 – sanace + nátěr, SO01 a SO04 – nátěr. Opravy budou probíhat v těchto termínech:
I. etapa: SO05 – 1.6.2022 – 2.7 2022– oprava + nátěr v celém prostoru 1PP
II. etapa: SO06 – 18.6.2022 – 14.7.2022 – opava + nátěr v celém prostoru 1PP/ rampa 3.7.-7.7.
III. etapa: SO01A – 15.7. 2022 – 26.7.2022 – nátěr v celém prostoru 1PP/ rampa 15.7-19.7./SO01B 27.7. – 7.8.2022
IV. etapa: SO04AB – 8.8.2022 – 31.8.2022 bude upřesněno
Pracovní doba dodavatele byla po dohodě stanovena:
• Po – Pá – 8:00 – 18:00 hod.
• So – Ne – 10:00 – 16:00 hod.
Připomínáme, že v uvedených termínech je nutné vyparkovat vozidla z garážových stání.

Představenstvo Bytového družstva Kulatý Chodovec, se sídlem Praha 11 – Chodov, Divišovská 2305/24, PSČ 149 00, IČ: 264 53 592, svolává dle čl.15 odst.2 stanov členskou schůzi bytového družstva


datum konání: 7.6.2022 (úterý), v 19:00 hodin, prezence členů od 18:00 hod.

místo konání: v prostorách kongresového sálu TOP hotelu Praha, Blažimská 1781/4, Praha 11

program jednání:
1. zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. volba orgánů členské schůze
3. informace o členské základně ke dni konání členské schůze
4. schválení účetní závěrky za rok 2021
5. různé (informace o odstraňování následků požáru z 2.5.2022)
6. diskuse, závěr

V případě důvodu znemožňujícího osobní účast, má člen družstva možnost písemně
zmocnit (plná moc nemusí být notářsky ověřena) jiného člena nebo jinou osobu, aby
jej na členské schůzi zastupovali.

Účetní závěrka družstva je vyvěšena na informačních deskách v domech.

Petra Karafiátová
předseda představenstva v.r.