Harmonogram oprav – opravy budou probíhat ve 3 etapách:
I. etapa: 1.8. – 3.8.2018 – opravy v prostoru sjezdové rampy a stání
G1/G2-C3 – C8 + celé 2PP nebude po tuto dobu přístupné z důvodu uzavření sjezdové rampy
II. etapa: 4.8. – 17.8.2019 – část A objektu 1PP+2PP – od vnitřní rampy k ul. Šternovská
III. etapa: 18.8. – 31.8.2019 – část B objektu 1PP+2PP – od vnitřní rampy k výjezdu do ul. Divišovská
Schéma s vyznačením jednotlivých etap naleznete na nástěnkách domu.
Pracovní doba dodavatele byla po dohodě stanovena:
• Po – Pá – 8:00 – 18:00 hod.
• So – Ne – 10:00 – 16:00 hod.

Vážení členové družstva,
dáváme vám na vědomí, že v termínu od 17.6.2019 do 31.8.2019 budou probíhat stavební práce na dokončení dlouhodobě plánovaných oprav a rekonstrukcí vnějších částí budov. Dále od 1.8.2019 bude zahájena sanace trhlin ve stropní konstrukci železobetonové desky – podlahy garáží 1PP, v celé ploše objektu SO04.
Harmonogram prací:
opravy štítové stěny SO01AA a průčelí SO04AA – 17.6.2019 – 25.7.2019
oprava terasy mezi objekty SO05/06 – 1.7.2019 – 31.8.2019
sanace trhlin garáží SO04 – 1.8.2019 – 31.8.2019

Pracovní doba dodavatele pro vnější opravy byla stanovena:
Po – Pá – 8:00 – 18:00 hod. /So – Ne – 9:00 – 17:00 hod.
Omlouváme se za vzniklé komplikace související s opravami. Počítejte prosím, stejně jako v minulých letech, s částečným omezením – např.při výjezdech z garáže, příjezd/výjezd z Divišovské a se zvýšenou hlučností a prašností.

Představenstvo BDKCH