Vážení členové družstva, nájemníci,
tímto vás informujeme, že v týdnu od 27.2.2017 do 3.3.2017 bude probíhat výměna vodoměrů a s tím bude spojen i druhý termín odečtu stavu poměrových měřidel. Výzvy ke zpřístupnění bytů jsou vyvěšeny na veřejných místech v domech (včetně tel.spojení na technika).
Připomínáme, že je nutné předem zajistit přístup k bytovému jádru.
Přidáváme přehled termínů pro všechny domy:
Divišovská 2311/2 27.2.2017 8.30-10.30
Divišovská 2311/4 27.2.2017 10.30-12.30
Divišovská 2311/6 27.2.2017 14.00-16.00
Divišovská 2311/8 28.2.2017 8.00-9.30
Divišovská 2311/10 27.2.2017 16.00-18.00
Divišovská 2307/12 28.2.2017 9.30-11.00
Divišovská 2307/14 28.2.2017 11.00-12.30
Divišovská 2306/16 28.2.2017 14.00-15.30
Divišovská 2306/18 28.2.2017 15.30-17.00
Divišovská 2310/1 1.3.2017 8.00-10.00
Divišovská 2310/3 1.3.2017 10.00-12.00
Divišovská 2310/5 1.3.2017 13.30-15.30
Divišovská 2310/7 28.2.2017 17.00-18.30
Divišovská 2310/9 2.3.2017 16.30-18.30
Divišovská 2305/20 2.3.2017 15.00-16.30
Divišovská 2305/22 2.3.2017 13.30-15.00
Šternovská 2310/2 1.3.2017 15.30-17.30
Šternovská 2304/4 2.3.2017 8.00-10.00
Šternovská 2304/6 2.3.2017 10.00-12.00

Vážení členové družstva, nájemníci,
z  důvodu nutnosti odečtu stavů poměrových měřidel vás tímto žádáme o zpřístupnění bytových jednotek.

  1. termín na provedení odečtu je stanoven na čtvrtek – 19.1.2017 od 17.00 do cca 20.00 hodin (přítomnost v bytech je nutné zajistit v celém časovém rozmezí).
  2. termín odečtu bude vypsán pro ty, kteří neumožnili zpřístupnění bytu v prvním termínu. Budou o něm vyrozuměni do poštovních schránek.
    Pokračovat ve čtení

Čipy je možné vyzvednout v kanceláři družstva v úředních hodinách, na základě vyplněné žádosti – formuláře jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách družstva, nebo  přímo v kanceláři BD.
Čipy se rozlišují podle přístupu na:

  • vchodový  – přístup umožňuje pouze do zádveří domu
  • garážový – přístup umožňuje do zádveří domu i garáží (garážová vrata, dveře dům-garáž)

Přístupy do prostor garáží jsou  limitovány počtem evidenčních osob (počet evidovaných osob, včetně dětí, v bytě = počet možných přístupů/čipů).
Při ztrátě a poškození čipu, nebo odhlášení evidenční osoby, je nezbytně nutné číslo ztraceného čipu odhlásit. Čísla jsou vytištěna (vyražena) na čipu a je nutné si je zaznamenat při jejich vyzvednutí!!!! Bez tohoto čísla není možné zjistit, které číslo má být z účtu vymazáno. Čísla jsou evidována na příslušnou bytovou jednotku, ne na osobu.