Vážení,

22. jednání Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí ZMČ Praha 11, se uskuteční v zasedací místnosti C budovy ÚMČ Praha 11 ve čtvrtek 27.05.2021 od 17:30 hodin. Do programu jednání je zařazeno projednání Novostavby OS Chodovec – architektonická studie a výsledky veřejného představení záměru, od 19.00 – 20.15hod.
https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/uzemni-rozvoj-a-regenerace/zamery-na-jiznim-meste/23-obytny-soubor-chodovec.html. Vzhledem k současné situaci má veřejnost možnost sledovat jednání výboru prostřednictvím online přenosu, který bude zajištěn na YouTube kanálu městské části: Youtube Praha 11.

Informace pro nájemníky domů Šternovská 4,6 a Divišovská 20,22.
Nové termíny pasportizace bytových jednotek jsou stanoveny takto:
1.6.2021 7.30 – 13.00hod. – Šternovská 4
1.6.2021 13.15 – 18.45hod. – Šternovská 6
4.6.2021 7.30 – 11.45hod. – Divišovská 20
4.6.2021 12.00 – 16.15hod. – Divišovská 22
Zahájení vždy v poslením patře směrem dolů, časová náročnost cca 15min./bytová jednotka.
Pasportizaci provádí Statika s.r.o.. Bližší informace jsou výše uvedeným domům zveřejněny na vývěsce.