připomínáme (informace z členské schůze 2023), že v červnu 2024 bude zcela dočerpán úvěr. Pro ty členy družstva, kteří splácejí anuitu to znamená, že poslední splátku anuity uhradí k 15.6.2024. Od 15.7.2024 a dále budou hradit pouze poplatky související s užíváním bytu. Nové evidenční listy budou rozesílány v průběhu června 2024.

datum:        13.6.2023 (úterý) v 19:00, prezence členů od 18:00
místo:          v prostorách kongresového sálu TOP hotelu Praha

Pozvánka na členskou schůzi

V případě důvodu znemožňujícího osobní účast, má člen družstva možnost písemně zmocnit (plná moc nemusí být notářsky ověřena) jiného člena nebo jinou osobu, aby jej na členské schůzi zastupovali.

Plná moc