Jak to může dopadnout, když fotbalový klub nemá slavné jméno a tisíce fanoušků, ukazuje případ fotbalového hřiště na pražském Chodově. Dva regionální politici – bývalý starosta Prahy 11 Dalibor Mlejnský a zastupitel za ČSSD Petr Hrabal stáli u jeho prodeje tajemné firmě. Důvodem byl údajný dluh tělovýchovné jednoty, o kterém oba politici neumějí poskytnout žádné informace. Nový majitel obratem zvedl poplatky za pronájem hřiště a není jasné, zda tu fotbalisté včetně stovky dětí dohrají celou sezónu.

Více v pořadu České televize

Vážení členové bytového družstva,
v červenci 2014 jsme vás informovali o postupném rozpouštění rizikového fondu jednotlivým členům bytového družstva, z důvodu uvolnění rizikového fondu ze strany Hypoteční banky. Tyto poměrné částky rizikového fondu jsou postupně od září 2014 poukazovány i těm členům družstva, kteří dosud nemají uhrazenu majetkovou účast.
Opět tímto žádáme členy Bytového družstva, kteří neuhradili celou zbývající majetkovou účast a dosud nepožádali o vrácení části vložené do RF, aby tak učinili. Žádost s uvedením čísla bankovního účtu, je možné odeslat na emailovou adresu: brynychova@dak.cz, nebo doručit prostřednictvím schránky bytového družstva ve vchodech.

Vážení členové družstva,
chtěla bych vás tímto opět informovat, že stále stoupá počet vodovodních havárií v důsledku prasklých flexi hadiček. Pokud jste je ještě po 11-ti letech nevyměnili, tak je nevyšší čas.
Věnujte prosím obecně pozornost stavu vašeho bytu, kontrolujte přepady, přípojné hadice, připojení praček…apod.. Toto jsou nejčastější příčiny vodovodních havárií. Pokud odjíždíte, třeba i na pár dní, zavřete uzávěr vody ve stoupačkách.

Pokud doposud nejste, zvažte také pojištění bytu, nebo min.pojištění z odpovědnosti.
Prosím hlaste svá aktuální telefonní čísla, emailové adresy. Pro akutní případy, je to nezbytně nutné.

Informace k mimořádné splátce úvěru u Hypoteční banky

Vážení členové družstva,
v říjnu 2013 končí další pětileté fixační období garantované Hypoteční bankou s úrokovou sazbou 5,15 % p.a..  K tomuto datu bude možno  uhradit mimořádnou  splátkou  část čerpaného úvěru.

Členové bytového družstva tedy mají možnost doplatit zbývající anuitu  na jednotlivé byty, nebo pouze splatit její část, dle svých možností.
Upozorňuji, že splacení celkové výše anuity, neznamená převod bytové jednotky do osobního vlastnictví.  Byty zůstávají stále v družstevním vlastnictví až do roku 2024 (viz. Nájemní smlouva čl.III, Smlouva o sdružení s Hl. městem Prahou).

Vzhledem k velikosti členské základny zvolilo představenstvo následující organizační postup:

  1. Finanční částky budou členem družstva převáděny na účet Bytového družstva č.: 51-1369520297/0100, pod variabilním symbolem bytu (viz smlouvy), v poznámce bude uvedeno „ úhrada anuity“.
  2. Finanční částky musí být na účtu BD u Komerční banky nejpozději do 30.8.2013.
  3. Zároveň s převodem finanční částky bude BD členem družstva informováno o mimořádné úhradě písemně ( Jméno, adresa a číslo b.j., VS, částka která byla převedena). Písemné oznámení o  převodu může být vhozeno do schránek BD, které jsou v každém domě, do 20.8.2013.

O  informace týkající se zbývající výše anuity k bytové jednotce může každý člen BD požádat pouze písemně, nebo emailem.