Vážení družstevníci a obyvatelé BDKCH,
na základě dalšího vývoje situace vám přinášíme aktuální informace o uvažovaném projektu „Obytný soubor Blažimská“ společnosti Central Group (dále jen CG). Tento obytný soubor s cca 480 bytovými jednotkami by měl být situován severozápadně od našeho sídliště, tedy před domy SO-05, SO-06 a SO-07 směrem k centru města.

Od 29.7.2011 probíhá na Odboru výstavby MČ Praha 11 řádné územní řízení pod Sp. značkou OV/11/051728/Duk, které bylo na základě žádosti žadatele (CG) přerušeno v období od 30.9. do 15.11.2011, především za účelem doplnění některých požadovaných dokumentů. Oznámením MCP11/11/082402/OV/Duk ze dne 25.11.2011 bylo přerušené územní řízení obnoveno a zároveň stanoven termín nového veřejného ústního jednání na 3.1.2012 v 11:00. Toto oznámení je možné najít do 14.12. 2011 na Úřední desce MČ Praha 11 pod č.j. 916/2011.

Ve spolupráci s ostatními členy Koalice Trojmezí (www.trojmezi.info) trvale celý proces sledujeme a prostřednictvím Občanského sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice jako účastníci aktivně podáváme v jednotlivých řízeních námitky a připomínky.
Z výše uvedených důvodů jste v minulém týdnu mohli spatřit informační tabule o okolí našeho sídliště, které mají za povinnost informovat širokou veřejnost o tomto pokračujícím územním řízení. Jako občané žijící v okolí této uvažované stavby máte nyní jednu z mála možností vyjádřit svůj názor k uvažovanému projektu.
Své připomínky prosím zasílejte formou standardního dopisu k rukám paní Ivany Dukátové:

Úřad městské části Praha 11
Vážená paní Ivana Dukátová
Odbor výstavby
Vidimova 1325
149 41 Praha 415

tel.: 267 902 505
e-mail: dukatovai@p11.mepnet.cz
místnost: 131

Poslední možnost k uplatnění vašich připomínek je v den veřejného ústního jednání, tedy 3.1.2012.