Zveme vás na 11. jednání Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí Zastupitelstva MČ Praha 11
Jednání výboru je veřejné, koná se ve čtvrtek 6.2. 2020 od 17:30 hodin v malém sálu Kulturního centra Zahrada, Malenická 1784/2, 148 00 Praha 11 – Chodov.
Návrh programu:
•17:30 – 17:35 Zahájení
•17:35 – 17:40 Schválení programu
•17:40 – 17:45 Kontrola a schválení zápisu z 10. jednání
•17:45 – 18:45 Obytný soubor Chodovec – architektonická studie – pokračování v projednávání bodu z 10. jednání výboru
•18:45 – 19:00 Přestávka
•19:00 – 21:00 Bytový Park Roztyly – záměr spol. YIT Stavo s.r.o.
•21:00 – 21:30 Různé – informace

V případě, že se chcete jednání výboru zúčastnit, je zapotřebí SVOU účast nahlásit nejpozději do 48 hodin před konáním tohoto jednání tajemnici výboru Ing. arch. Martině Račokové prostřednictvím e-mailové zprávy nebo telefonicky (racokovam@praha11.cz, telefon: 267902214). Účast veřejnosti na jednání výboru bez předchozího oznámení účasti je možná pouze do naplnění kapacity jednací místnosti.


CENTRAL GROUP Trojmezí a.s., IČO 27917380, Na strži 1702, 140 00 Praha 4 – Nusle,
kterého zastupuje CENTRAL GROUP a.s., IČO 24227757, Na strži 1702, 140 00 Praha 4 – Nusle
(dále jen „stavebník“) dne 24. 4. 2015 podal a naposledy doplnil dne 30. 11. 2016 žádost o vydání
stavebního povolení na stavbu nazvanou:
„Obytný soubor Blažimská, bytový dům C a D“,
Praha 4 – Chodov, Praha 10 – Záběhlice
více naleznete v přiloženém dokumentu

Jak to může dopadnout, když fotbalový klub nemá slavné jméno a tisíce fanoušků, ukazuje případ fotbalového hřiště na pražském Chodově. Dva regionální politici – bývalý starosta Prahy 11 Dalibor Mlejnský a zastupitel za ČSSD Petr Hrabal stáli u jeho prodeje tajemné firmě. Důvodem byl údajný dluh tělovýchovné jednoty, o kterém oba politici neumějí poskytnout žádné informace. Nový majitel obratem zvedl poplatky za pronájem hřiště a není jasné, zda tu fotbalisté včetně stovky dětí dohrají celou sezónu.

Více v pořadu České televize