Informace pro nájemníky domů Šternovská 4,6 a Divišovská 20,22.
Nové termíny pasportizace bytových jednotek jsou stanoveny takto:
1.6.2021 7.30 – 13.00hod. – Šternovská 4
1.6.2021 13.15 – 18.45hod. – Šternovská 6
4.6.2021 7.30 – 11.45hod. – Divišovská 20
4.6.2021 12.00 – 16.15hod. – Divišovská 22
Zahájení vždy v poslením patře směrem dolů, časová náročnost cca 15min./bytová jednotka.
Pasportizaci provádí Statika s.r.o.. Bližší informace jsou výše uvedeným domům zveřejněny na vývěsce.

Vážení,
dáváme na vědomí, že možný termín zařazení projednání projektu OS Novostavba Praha 11 (OS Chodovec) do programu jednání Výboru pro územní rozvoj a životního prostředí, bude pravděpodobně dne 27.5.2021. Program bývá upřesněn 10 dní před termínem jednání výboru, a lze jej nalézt na webu MČ Praha 11, v sekci – pozvánky na výbory a komise.