Vážení členové bytového družstva, v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, který byl Vládou ČR vyhlášen pro území české republiky dne 5.10.2020 a v návaznosti na aktuální vyhlášení krizových opatření, jsme nuceni opět zrušit osobní návštěvy v kanceláři družstva. Kancelář zůstává uzavřena do odvolání a funguje jako home office. V provozu stejně jako v předchozím období zůstává emailová komunikace a správa družstva pro havarijní případy.
S Vašimi požadavky se prosím obracejte na info@chodovec.net a sprava@chodovec.net
Děkujeme za pochopení a věříme, že přijatá opatření v zájmu obecného zdraví brzy pominou.

Vážení členové bytové bytového družstva,
předkládáme vám pozvánku na členskou schůzi, která je svolána na základě aktuálních opatření Ministerstva zdravotnictví. Vezměte prosím v úvahu, že je možné, že se tyto podmínky mohou do doby konání členské schůze měnit.
Aktuální podmínky shromažďování nad 100 osob
Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARSCoV-2, že s účinností ode dne 27. července 2020 od 0:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření platí pro akce shromažďování ve vnitřních prostorech staveb – účast nepřesahující ve stejný čas 500 osob.

Dále se v tomto případě (hromadná akce s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, konaná ve vnitřních prostorech staveb), zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI 22. 9. 2020

Představenstvo Bytového družstva Kulatý Chodovec, se sídlem Praha 11 – Chodov, Divišovská 2305/24, PSČ 149 00, IČ: 264 53 592, svolává dle čl.15 odst.2 stanov členskou schůzi bytového družstva.
datum konání: 22. 9. 2020 (úterý), v 19:00 hodin, prezence členů od 18:00h. místo konání: v prostorách Pivovarské restaurace TOP hotelu Praha, Blažimská 1781/4, Praha 11

V případě důvodu znemožňujícího osobní účast, má člen družstva možnost písemně zmocnit (plná moc nemusí být notářsky ověřena) jiného člena nebo jinou osobu, aby jej na členské schůzi zastupovali. Účast na členské schůzi je možná pouze s ochranným prostředkem, který brání šíření kapének (rouška, respirátor, ústenka, šátek ……).
program jednání:

  1. zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
  2. volba orgánů členské schůze
  3. informace o členské základně ke dni konání členské schůze
  4. schválení účetní závěrky za rok 2019
  5. různé (informace o výstavbě v okolí, opravách společných částí budov, další…)
  6. diskuse, závěr
Petra Karafiátová
předseda představenstva v.r.

Vážení členové družstva,
dovolíme si vás informovat, že v průběhu letních měsíců (červenec-srpen) bude probíhat kontrola dodržování požární bezpečnosti společných prostor domů (chodby, schodiště, garážové prostory, sklípky) spojená s úklidem. Vzhledem k nadcházejícímu prázdninovému období, zveřejňujeme tuto informaci v předstihu, aby mohli reagovat i odjíždějící na dovolenou.
Konkrétní termín kontroly pak bude zveřejněn 14 dní před zahájením úklidu na veřejných místech domů a webových stránkách družstva.

Vyzýváme vás tímto k vyklizení společných prostor (chodby, schodiště, garáže, sklípky) od uskladněných předmětů, které tam jsou odloženy s rozporu s vnitřními předpisy družstva (Domovní řád, Garážový řád) a požárními předpisy.

Prostory sklípků jsou výhradně určeny pro ukládání kol, koloběžek, kočárků. Dále je možné uložit předměty jako – lyže, boby, sáňky, koloběžky,…apod.). Nejsou v žádném případě místem pro ukládání nepotřebného nábytku, dalšího zařízení bytu, pneumatik apod..

Upozorňuje opět na skutečnost, že chodby bytového domu jsou požární únikovou cestou, neslouží jako odkládací prostor pro nepotřebné předměty. V souladu s požárními předpisy totiž nesmí být na únikových cestách umístěno NIC, co by bránilo rychlé a bezpečné evakuaci osob. Za nedodržování požárních předpisů bývají stanoveny vysoké pokuty v řádech až milionů Kč.

Děkujeme vám za pochopení a součinnost při dodržování pořádku ve společných prostorech domů.

Za představenstvo BDKCH
P. Karafiátová