Vážení,
dáváme vám tímto na vědomí informace o výstavbě obytného souboru „Blažimská“, které jsme obdrželi od společnosti Central Group a.s.. Stavební povolení pro bytové domy C a D nabylo právní moci dne 19.1.2021.
Výstavba bude zahájena stavebními pracemi pro realizaci provizorní staveništní komunikace a také přípravou staveniště pro výstavbu bytových domů a realizací části inženýrských sítí, a to i na pozemcích v blízkosti obytných budov BDKCH.
Harmonogram prací:
1/ Provizorní staveništní komunikace – termín výstavby – 15.2.2021 – květen 2021
2/ Inženýrské sítě – termín výstavby – 15.2.2021 – srpen 2021
Výstavba samotných obytných domů bude dle informací CG a.s., zahájena cca v srpnu 2021.

Vážení členové družstva, nájemníci,
s ohledem na aktuální složitou epidemiologickou situaci (COVID-19 způsobenou koronavirem SARS-CoV-2), zejména s důrazem na zdraví uživatelů bytů a pracovníků zajišťující odečet, budou odečty v tomto roce provedeny s těmito opatřeními:

 • pracovníci správy budou při odečítání stavů měřidel vybaveni – respirátory, ochrannými štíty a rukavicemi
 • budou mít k dispozici pouze jednu tužku, kterou již nebudou půjčovat k podpisu
 • v případě jakékoli pochybnosti o zdravotním stavu, se mohou rozhodnout odečet neprovést
  Dále vás prosíme o spolupráci v následujících bodech:
 • dodržení hygienických opatření při komunikaci s odečitatelem
 • v případě nemoci kteréhokoli člena rodiny nebo karantény nebude byt zpřístupněn a stav měřidel bude proveden v druhém termínu – 27.1.2021
 • každý uživatel bytu bude mít vlastní tužku k podpisu
 • budou vždy připraveny přístupy k měřidlům (odstaven nábytek apod.).
  Pokud nebude přístup zajištěn nebude moci být odečet proveden a byt bude muset být opět zpřístupněn v náhradním termínu – 27.1.2021

Kontaktní osoba – pan Kunc – 604306089
Děkujeme všem za pochopení,

Vážení členové bytového družstva, v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, který byl Vládou ČR vyhlášen pro území české republiky dne 5.10.2020 a v návaznosti na aktuální vyhlášení krizových opatření, jsme nuceni opět zrušit osobní návštěvy v kanceláři družstva. Kancelář zůstává uzavřena do odvolání a funguje jako home office. V provozu stejně jako v předchozím období zůstává emailová komunikace a správa družstva pro havarijní případy.
S Vašimi požadavky se prosím obracejte na info@chodovec.net a sprava@chodovec.net
Děkujeme za pochopení a věříme, že přijatá opatření v zájmu obecného zdraví brzy pominou.