Vážení členové družstva,
dáváme vám na vědomí, že v termínu od 17.6.2019 do 31.8.2019 budou probíhat stavební práce na dokončení dlouhodobě plánovaných oprav a rekonstrukcí vnějších částí budov. Dále od 1.8.2019 bude zahájena sanace trhlin ve stropní konstrukci železobetonové desky – podlahy garáží 1PP, v celé ploše objektu SO04.
Harmonogram prací:
opravy štítové stěny SO01AA a průčelí SO04AA – 17.6.2019 – 25.7.2019
oprava terasy mezi objekty SO05/06 – 1.7.2019 – 31.8.2019
sanace trhlin garáží SO04 – 1.8.2019 – 31.8.2019

Pracovní doba dodavatele pro vnější opravy byla stanovena:
Po – Pá – 8:00 – 18:00 hod. /So – Ne – 9:00 – 17:00 hod.
Omlouváme se za vzniklé komplikace související s opravami. Počítejte prosím, stejně jako v minulých letech, s částečným omezením – např.při výjezdech z garáže, příjezd/výjezd z Divišovské a se zvýšenou hlučností a prašností.

Představenstvo BDKCH

Představenstvo Bytového družstva Kulatý Chodovec,
se sídlem Praha 11 – Chodov, Divišovská 2305/24, PSČ 149 00,
IČ: 264 53 592, svolává dle čl.15 odst.2 stanov, členskou schůzi bytového družstva.

Datum konání: 19. 6. 2019 (středa), v 19:00 hodin, prezence členů od 18:00 hod.
Místo konání: v prostorách Pivovarské restaurace TOP hotelu Praha, Blažimská 1781/4, Praha 11

Program jednání:

  1. zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
  2. volba orgánů členské schůze
  3. informace o členské základně ke dni konání členské schůze
  4. schválení účetní závěrky za rok 2018
  5. volba členů orgánů družstva
  6. různé (informace o výstavbě v okolí, opravách společných částí budov, další…)
  7. diskuse, závěr

Pokud se nebudet moci zúčastnit, prosíme o udělení plné moci

Představenstvo Bytového družstva Kulatý Chodovec,se sídlem Praha 11 – Chodov, Divišovská 2305/24, PSČ 149 00,
IČ: 264 53 592,svolává dle čl.15 odst.2 stanov členskou schůzi bytového družstva

datum konání:
5. 6. 2019 (středa), v 19:00 hodin, prezence členů od 18:00 hod.

místo konání:
v prostorách Pivovarské restaurace TOP hotelu Praha, Blažimská 1781/4, Praha 11

program jednání:

1. zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. volba orgánů členské schůze
3. informace o členské základně ke dni konání členské schůze
4. schválení účetní závěrky za rok 2018
5. volba členů orgánů družstva
6. různé (informace o výstavbě v okolí, opravách společných částí budov, další…)
7. diskuse, závěr

Petra Karafiátová
předseda představenstva, v.r.

Pokud se nebudet moci zúčastnit, prosíme o udělení plné moci

Vážení členové bytového družstva,

dáváme Vám na vědomí, že dnem 31.8.2018 vypršela možnost mimořádně uhradit majetkovou účast člena družstva v souladu s informacemi zveřejněnými na členské schůzi a souběžně také na webových stránkách družstva,  dne 6.6.2018.

Změny v měsíčních platbách členů družstva, kam se promítnou jak úhrady majetkové účasti, tak nová úroková sazba, budou platné od listopadu 2018. Nové rozpisy služeb budou členům distribuovány emailovou cestou v průběhu října 2018.