POZOR!! Připomínáme blížící se termín možné mimořádné úhrady majetkové účasti.

Termín pro písemné oznámení zamýšlené úhrady do 20.8.2018.
Nejzazší termín pro úhradu (připsání na účet družstva) do 31.8.2018.
Správný postup:
1/ Oznámení o splacení celkové výše majektové účasti/částečného splacení majetkové účasti člena družstva písemnou formou, např.:

Anna Nováková
Divišovská …../…
dne:…………………

Věc: Oznámení o splacení majetkové účasti na hypotéce k bytu č…….., na adrese…….., VS………
Oznamuji Vám tímto, že dne …….. byla převedena z bankovního účtu č. …………… částka ve výši  ……….. jako doplatek/částečná úhrada majetkové účasti na hypotéce družstva.
2/ Převedení oznámené finanční částky na  bankovní účet družstva 51-1369520297/0100, , pod VS bytu, v poznámce bude uvedeno, že se jedná o celkovou/částečnou úhradu majetkové účasti/anuity.

Vážení členové bytového družstva,

na základě schválení refinancování úvěru družstva členskou schůzí a to 97,14 % přítomnou většinou členů, byly zahájeny administrativní kroky vedoucí k uzavření úvěrové smlouvy.

Po projednání se zástupci ČSOB a.s., nyní uvádíme konkrétní informace k mimořádným úhradám.
Členové bytového družstva mají možnost doplatit zbývající anuitu na jednotlivé byty, nebo pouze splatit její část dle svých možností.
(Splacení celkové výše anuity, neznamená převod bytové jednotky do osobního vlastnictví.)

Vzhledem k velikosti členské základny zvolilo představenstvo následující organizační postup:

1. Finanční částky budou členem družstva převáděny na účet Bytového družstva č.: 51-1369520297/0100, pod variabilním symbolem bytu (viz smlouvy), v poznámce bude uvedeno „ úhrada anuity“.
2. Finanční částky musí být na účtu BD u Komerční banky nejpozději do 31.8.2018 .
3. Zároveň s převodem finanční částky bude BD členem družstva informováno o mimořádné úhradě písemně (jméno, adresa a číslo b.j., VS, částka která byla převedena). Písemné oznámení o převodu může být vhozeno do schránek BD, nebo naskenováno do 20.8.2018.

O informace týkající se zbývající výše anuity k bytové jednotce, může každý člen BD požádat písemně, nebo emailem: info@chodovec.net.

P. Karafiátová
Předseda BDKCH