Havárie PVK

Pro oblast Prahy 11 je hlášena havárie velkého rozsahu v dodávce vody, která zasahuje i oblast Chodovce, termín vyřešení havárie není znám.