OS Chodovec – zahájení prací

Dáváme na vědomí, že od 27.3.2023 budou zahájeny přípravné práce a geodetické činnosti pro zahájení výstavby OS Chodovec, které nepodléhají povolovacímu procesu. Jedná se o kácení dřevin, odstraňování křovin, separace, mulčování pokácených porostů, příprava staveništní dopravy, realizace inženýrských sítí. Bližší informace jsou vyvěšeny na informačních deskách domů.