Pozvánka na členskou schůzi

Představenstvo Bytového družstva Kulatý Chodovec, se sídlem Praha 11 – Chodov, Divišovská 2305/24, PSČ 149 00, IČ: 264 53 592, svolává dle čl.15 odst.2 stanov členskou schůzi bytového družstva


datum konání: 7.6.2022 (úterý), v 19:00 hodin, prezence členů od 18:00 hod.

místo konání: v prostorách kongresového sálu TOP hotelu Praha, Blažimská 1781/4, Praha 11

program jednání:
1. zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. volba orgánů členské schůze
3. informace o členské základně ke dni konání členské schůze
4. schválení účetní závěrky za rok 2021
5. různé (informace o odstraňování následků požáru z 2.5.2022)
6. diskuse, závěr

V případě důvodu znemožňujícího osobní účast, má člen družstva možnost písemně
zmocnit (plná moc nemusí být notářsky ověřena) jiného člena nebo jinou osobu, aby
jej na členské schůzi zastupovali.

Účetní závěrka družstva je vyvěšena na informačních deskách v domech.

Petra Karafiátová
předseda představenstva v.r.