Informace z jednání

Představenstvo v návaznosti na aktuální epidemiologickou situaci opět projednalo (informace z listopadového jednání je k dispozici na nástěnkách domů) možnosti konání mimořádné členské schůze, a to v návaznosti na zveřejněný příslib členům družstva – viz příspěvek z 31.5.2021. Po zvážení všech okolností rozhodlo, že svolání mimořádné členské schůze v této době není nezbytně nutné. Důvodem je absence bodů, které by bylo třeba na členské schůzi projednat. Vše podstatné bude zařazeno na jednání řádné členské schůze v roce 2022.