Výsledky hlasování

Představenstvo družstva rozhodlo vzhledem k epidemiologické situaci způsobené virem COVID-19 o možnosti využití hlasování členské schůze formou per rollam, a to v souladu s ustanovením § 19 zákona č. 191/2020 Sb.