Výhledy Chodovec –

harmonogram další etapy výstavby. Výstavba bytových domů C a D bude zahájena dne 1.8.2021.
Objekt C:

 1. výkop stavební jámy na úroveň pro vrtání pilot – 30.11.2021
 2. dokončení základové desky – 31.03.2022
 3. dokončení nosných konstrukcí 7.NP – 31.12.2022
 4. dokončení přípojek splaškové a dešťové kanalizace – 31.10.2022
 5. dokončení realizace fasády – 30.05.2023
 6. dokončení areálových chodníků a rozprostření ornice – 30.06.2023
 7. dokončení díla – 30.08.2023

objekt D:

 1. výkop stavební jámy na úroveň pro vrtání pilot – 30.11.2021
 2. dokončení základové desky – 31.01.2022
 3. dokončení nosných konstrukcí 7.NP – 31.06.2022
 4. dokončení přípojek splaškové a dešťové kanalizace – 31.10.2022
 5. dokončení realizace fasády – 30.05.2023
 6. dokončení areálových chodníků a rozprostření ornice – 30.06.2023
 7. dokončení díla – 30.08.2023