Novostavba OS Chodovec

Vážení,

22. jednání Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí ZMČ Praha 11, se uskuteční v zasedací místnosti C budovy ÚMČ Praha 11 ve čtvrtek 27.05.2021 od 17:30 hodin. Do programu jednání je zařazeno projednání Novostavby OS Chodovec – architektonická studie a výsledky veřejného představení záměru, od 19.00 – 20.15hod.
https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/uzemni-rozvoj-a-regenerace/zamery-na-jiznim-meste/23-obytny-soubor-chodovec.html. Vzhledem k současné situaci má veřejnost možnost sledovat jednání výboru prostřednictvím online přenosu, který bude zajištěn na YouTube kanálu městské části: Youtube Praha 11.