Doručení vyúčtování služeb 2019

Vážení členové družstva,
dáváme vám tímto na vědomí, že se termín doručení vyúčtování služeb prodlužuje do 31.8.2020, na základě nově schváleného zákona č.209, o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, konkrétně §7, ve znění – Povinnost poskytovatele služeb doručit vyúčtování služeb příjemci služeb, která by podle § 7 odst. 1 zákona o službách dospěla po dni nabytí účinnosti tohoto zákona a přede dnem 31. srpna 2020, se považuje za dospělou dnem 1.září 2020.

Družstvo této možnosti využívá z důvodu uplatněné reklamace na PVK a.s., jelikož i v letošním roce došlo k překroční 20% hranice náměru u některých domů.
Vyúčtování bude odesíláno bez zbytečného odkladu ihned po doručení výsledků reklamačního řízení.

Za BDKCH
Petra Karafiátová