Sanace garáží SO01 + SO03

Druhá etapa sanace garážových konstrukcí bude v návaznosti na informace z členské schůze 2019, probíhat v letošním roce v objektech SO01 a SO03.
Harmonogram oprav:
– objekt SO03 v termínu od 1.7.2020 do 27.7.2020
– objekt SO01 v termínu od 1.8.2020 do 31.8.2020
Bližší informace budou zveřejněny na nástěnkách domů objektů SO01 a SO03.