Pozvánka na náhradní členskou schůzi

Představenstvo Bytového družstva Kulatý Chodovec,
se sídlem Praha 11 – Chodov, Divišovská 2305/24, PSČ 149 00,
IČ: 264 53 592, svolává dle čl.15 odst.2 stanov, členskou schůzi bytového družstva.

Datum konání: 19. 6. 2019 (středa), v 19:00 hodin, prezence členů od 18:00 hod.
Místo konání: v prostorách Pivovarské restaurace TOP hotelu Praha, Blažimská 1781/4, Praha 11

Program jednání:

  1. zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
  2. volba orgánů členské schůze
  3. informace o členské základně ke dni konání členské schůze
  4. schválení účetní závěrky za rok 2018
  5. volba členů orgánů družstva
  6. různé (informace o výstavbě v okolí, opravách společných částí budov, další…)
  7. diskuse, závěr

Pokud se nebudet moci zúčastnit, prosíme o udělení plné moci