Pozvánka na členskou schůzi 24. 5. 2018

Představenstvo Bytového družstva Kulatý Chodovec,
se sídlem Praha 11 – Chodov, Divišovská 2305/24, PSČ 149 00, IČ: 264 53 592,
svolává dle čl.15 odst.2 stanov členskou schůzi bytového družstva.

Datum konání: 24. 5. 2018 (čtvrtek), v 19:00 hodin, prezence členů od 18:00 hod.
Místo konání: v prostorách Pivovarské restaurace TOP hotelu Praha, Blažimská 1781/4, Praha 11

Program jednání:

1. zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. volba orgánů členské schůze
3. informace o členské základně ke dni konání členské schůze
4. schválení účetní závěrky za rok 2017
5. účetní vyrovnání ztrát z minulých let
6. refinancování úvěru
7. různé (informace o výstavbě v okolí, Trojmezí, další…)
8. diskuse, závěr

Podklady k bodu programu č. 6 budou zveřejněny na internetových stránkách bytového družstva nebo jsou k dispozici v kanceláři družstva v úředních hodinách.

Petra Karafiátová
předseda představenstva, v.r.

Přílohy ke stažení:
Návrh usnesení – úvěr
Plná moc