Oznámení

Na základě oznámení společnosti Mercator s.r.o, o vstupu na pozemek za účelem obnovy elektrického zařízení, vám dáváme na vědomí, že v období od 2.5.2018 do 30.6.2018, budou probíhat stavební (výkopové práce) od ulice Čenětická po Divišovskou 2.
Příloha ke stažení: výkres situace