Rekonstrukce teras

Vážení členové družstva,
v návaznosti na informace, které zazněly na letošní členské schůzi ohledně plánovaných oprav budov, si vás tímto dovolujeme informovat o termínu zahájení rekonstrukce meziobjektových teras – SO04 a SO01. Rekonstrukcí teras tak plynule navazujeme na ukončené opravy štítových stěn domů SO04A a SO01A.
Z čistě praktických důvodů bylo rozhodnuto o zahájení rekonstrukce obou teras v letošním roce proto, abychom za rok nemuseli opět zatěžovat naši hlavní příjezdovou komunikaci stavebními pracemi.
V průběhu bouracích prací (10-14 dní), je nutné počítat se zvýšenou hlučností a provozem v ulici Divišovská při vývozu suti.
Děkujeme za pochopení a trpělivost

Termín zahájení rekonstrukce – 29. 8. 2017, celková doba realizace 6-7 týdnů.