Pozvánka na členskou schůzi

Představenstvo Bytového družstva Kulatý Chodovec, se sídlem Praha 11 – Chodov, Divišovská 2305/24,
PSČ 149 00, IČ: 264 53 592, svolává dle čl.15 odst.2 stanov členskou schůzi bytového družstva.
Datum konání: 6. 6. 2017 (úterý), v 19:00 hodin, prezence členů od 18:00 hod.
Místo konání: v prostorách Pivovarské restaurace TOP hotelu Praha, Blažimská 1781/4, Praha 11

Program jednání:

  1. zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
  2. volba orgánů členské schůze
  3. informace o členské základně ke dni konání členské schůze
  4. schválení účetní závěrky za rok 2016
  5. pravidla pro rozúčtování nákladů (informace o dopadech aktuálních změn v legislativě)
  6. schválení smlouvy o dalším členském vkladu v návaznosti na NOZ (pouze u nových členů)
  7. různé (informace o výstavbě v okolí, Trojmezí, další…)
  8. diskuse
  9. závěr

Podklady k některým bodům programu budou zveřejněny na internetových stránkách bytového družstva nebo jsou k dispozici v kanceláři družstva v úředních hodinách.

Petra Karafiátová
předseda představenstva, v.r.

Přílohy ke stažení:
Pravidla pro rozúčtování služeb
Pravidla pro rozúčtování služeb – průvodní dopis
Smlouva o splacení dalšího čl. vkladu

Pokud se nebudete moci členské schůze zúčastnit, prosíme o udělení plné moci.