I. termín odečtů poměrových měřidel

Vážení členové družstva, nájemníci,
z  důvodu nutnosti odečtu stavů poměrových měřidel vás tímto žádáme o zpřístupnění bytových jednotek.

  1. termín na provedení odečtu je stanoven na čtvrtek – 19.1.2017 od 17.00 do cca 20.00 hodin (přítomnost v bytech je nutné zajistit v celém časovém rozmezí).
  2. termín odečtu bude vypsán pro ty, kteří neumožnili zpřístupnění bytu v prvním termínu. Budou o něm vyrozuměni do poštovních schránek.

    Kdo by neumožnil odečet ani ve druhém termínu, tomu bude spotřeba stanovena náhradním způsobem, tj. výpočtem na bázi odečtu v minulých období ( dle platné vyhlášky).
    Odečty budou jako každoročně provádět pověření pracovníci správy areálu.
    Žádáme Vás, abyste již předem připravili přístup k měřičům (vestavěné skříně, nábytek…), aby nedocházelo ke zdržení!!

Děkuji vám za pochopení a spolupráci.

Za Bytové družstvo Kulatý Chodovec
P. Karafiátová