Rizikový fond

Vážení členové bytového družstva,
v červenci 2014 jsme vás informovali o postupném rozpouštění rizikového fondu jednotlivým členům bytového družstva, z důvodu uvolnění rizikového fondu ze strany Hypoteční banky. Tyto poměrné částky rizikového fondu jsou postupně od září 2014 poukazovány i těm členům družstva, kteří dosud nemají uhrazenu majetkovou účast.
Opět tímto žádáme členy Bytového družstva, kteří neuhradili celou zbývající majetkovou účast a dosud nepožádali o vrácení části vložené do RF, aby tak učinili. Žádost s uvedením čísla bankovního účtu, je možné odeslat na emailovou adresu: brynychova@dak.cz, nebo doručit prostřednictvím schránky bytového družstva ve vchodech.