Informace ke splátce úvěru

Informace k mimořádné splátce úvěru u Hypoteční banky

Vážení členové družstva,
v říjnu 2013 končí další pětileté fixační období garantované Hypoteční bankou s úrokovou sazbou 5,15 % p.a..  K tomuto datu bude možno  uhradit mimořádnou  splátkou  část čerpaného úvěru.

Členové bytového družstva tedy mají možnost doplatit zbývající anuitu  na jednotlivé byty, nebo pouze splatit její část, dle svých možností.
Upozorňuji, že splacení celkové výše anuity, neznamená převod bytové jednotky do osobního vlastnictví.  Byty zůstávají stále v družstevním vlastnictví až do roku 2024 (viz. Nájemní smlouva čl.III, Smlouva o sdružení s Hl. městem Prahou).

Vzhledem k velikosti členské základny zvolilo představenstvo následující organizační postup:

  1. Finanční částky budou členem družstva převáděny na účet Bytového družstva č.: 51-1369520297/0100, pod variabilním symbolem bytu (viz smlouvy), v poznámce bude uvedeno „ úhrada anuity“.
  2. Finanční částky musí být na účtu BD u Komerční banky nejpozději do 30.8.2013.
  3. Zároveň s převodem finanční částky bude BD členem družstva informováno o mimořádné úhradě písemně ( Jméno, adresa a číslo b.j., VS, částka která byla převedena). Písemné oznámení o  převodu může být vhozeno do schránek BD, které jsou v každém domě, do 20.8.2013.

O  informace týkající se zbývající výše anuity k bytové jednotce může každý člen BD požádat pouze písemně, nebo emailem.